Com s'hi juga?

El TriviXic és un joc que utilitza les eines digitals anomenades web 2.0 (bloc, facebook, twitter, Google +, ...)

Per tal de poder jugar al TriviXic és necessari tenir un compte de correu electrònic, o bé un compte de Facebook o un compte de Twitter o un compte de Google +. També es poden tenir totes aquestes quatre eines o xarxes socials.

Aquest és un joc que consistirà en realitzar unes proves determinades o respondre a unes preguntes concretes. Totes les proves o preguntes hauran de respondre's via 2.0. Les proves i el seu contingut es penjaran en aquest bloc, així com al mur del Facebook del Trivi Xic, al compte Twitter del TriviXic, i al mur del compte de Google + del TriviXic. La resposta d'aquestes proves s'haurà d'enviar o bé al correu electrònic del TriviXic: trivixic@gmail.com, o bé amb un missatge particular al compte de Facebook del TriviXic, o bé amb un missatge particular (directe) al compte Twitter de Trivixic, o bé amb un missatge particular al compte de Google + del TriviXic.

Les respostes podran enviar-se a partir de l'inici del joc el 28 d'octubre. La data i hora límit per acceptar respostes d'aquest TriviXic serà les 23:59h del dissabte 12 de novembre. Més enllà d'aquesta hora, les respostes no es consideraran vàlides.

A partir del 28 d'octubre, es penjarà cada dia, una o vàries proves a superar. Cada prova tindrà la seva puntuació, comunicada en el dia de la seva publicació. La puntuació no dependrà de la rapidesa sinó de la qualitat de la resposta.

Les proves virtuals tindran pistes reals sobre la seva resposta penjades en els diferents actes o activitats que organitzaran els Xics de Granollers en motiu de la seva XXa Diada. Les proves tindran tres categories ben diferenciades. Una categoria que girarà entorn la història dels Xics de Granollers, una categoria que girarà entorn als castells i al món casteller en general i una categoria que tractarà d'aspectes més granollerins.

Es poden realitzar o contestar una part o la totalitat de les proves. El guanyador d'aquest TriviXic serà aquell que aconsegueixi la màxima puntuació. El guanyador rebrà el seu premi el diumenge 13 de novembre, durant el sobretaula de la Diada dels Xics de Granollers.


Organització